Bộ công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu

0
832

Gắn chíp điện tử vào hộ chiếu để lưu giữ thông tin trắc học đặc trưng như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân.

Vào ngày 10/12, Bộ Công an hoàn thành Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân.

Theo như những gì tin xã hội biết, điều 7 quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số của cơ quan cấp.

gắn chíp điện tử vào hộ chiếu
gắn chíp điện tử vào hộ chiếu

Bộ Công an lý giải rằng Chính phủ đã phê duyệt đề án “sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử”, tuy nhiên hiện chưa có văn bản nào điều chỉnh về hộ chiếu điện tử. Do đó, việc xây dựng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh là điều kiện cần thiết để tạo cơ sở pháp lý trong việc cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu điện tử. Vì thế có độ bảo mật cao hơn, giảm nguy cơ làm giả hay sửa đổi thông tin, và tương thích với các thiết bị kiểm tra hiện đại ở các cửa khẩu nước ngoài.

Để phục vụ thu thập dữ liệu thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, dự thảo đưa thêm nội dung “thu nhận dấu vân tay” của người đề nghị cấp hộ chiếu (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông). Thời hạn của hộ chiếu phổ thông vẫn là 10 năm. Để thuận tiện, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nộp tờ khai tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố. Người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi có thể trực tiếp nộp tờ khai tại nơi thuận tiện nhất hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, không phân biệt hộ chiếu còn hạn hay hết hạn.

Theo như Bộ công an thì gắn chíp điện tử vào hộ chiếu có thể kiểm tra hiện đại ở tất cả các cửa khẩu ở nước ngoài, cũng để cho không có người làm hộ chiếu giả hay mượn hộ chiếu của người khác dán ảnh của mình vào và đi ra nước ngoài. Điều này là một điều cấm tuyệt đối nên trong Luật xuất cảnh sửa đổi điều 7 sẽ được bổ sung thêm việc gắn chíp điện tử vào hộ chiếu của người dân Việt Nam khi đi ra nước ngoài.

Theo gocdanhgia người dân cũng có thể trực tiếp nhận kết quả hoặc đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi kết quả về địa chỉ theo yêu cầu.

Nếu không gắn chíp điện tử vào hộ chiếu sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề mà Bộ công an không thể kiểm soát được nên việc này là việc nên làm.